Opłaty

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W ZJEŹDZIE

Aby zgłosić udział w Zjeździe, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.ptusg2021.pl i dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty rejestracji na konto:

Medisfera Sp. z o.o.
ul. Bruzdowa 60F, 02-991 Warszawa

Millennium Bank 04 1160 2202 0000 0003 1876 4266

WAŻNE: Podczas dokonywania przelewu prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywana jest opłata, wraz z dopiskiem: PTU 2021.

Rodzaj uczestnictwa Opłata zjazdowa
Członek PTU*   600 PLN
Lekarz niebędący członkiem PTU   700 PLN
Młodzi lekarze < 30 r.ż.   500 PLN
Młodzi lekarze < 30 r.ż., członkowie PTU* 400 PLN
Studenci, członkowie PTU* 100 PLN
Studenci niebędący członkami PTU 150 PLN
Przedstawiciel firmy**
800 PLN
Wykładowca – Członek Komitetu Naukowego 0,00 PLN

UWAGA: o wysokości opłaty decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

  *Zniżka przysługuje osobom, które opłaciły składki członkowskie.
**Dotyczy udziału dodatkowych osób nieobjętych pakietem sponsorskim. Prosimy o bezpośredni kontakt z biurem organizacyjnym.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia udziału w Zjeździe jest podanie poprawnego adresu e-mail.
Na ten adres wysyłane są potwierdzenia oraz kierowana korespondencja.

Opłata za uczestnictwo w całym Zjeździe obejmuje:
- dostęp online do wszystkich sesji naukowych w dniach 10 i 11 września 2021 roku
- certyfikat uczestnictwa w Zjeździe
- dostęp do wszystkich sesji jeszcze przez 10 dni po zakończeniu Zjazdu

Za udział w konferencji uczestnicy otrzymają 30 pkt. Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.


Warunki rezygnacji

Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
e-mail: biuro@medisfera.pl. Termin bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe upływa miesiąc przed jego rozpoczęciem. Po tym terminie nie zwracamy kosztów uczestnictwa.