XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Prace na konkurs

Zapraszamy do zgłaszania prac na konkurs!

Zachęcamy do przesyłania prac oryginalnych z ostatnich 5 lat dotyczących ultrasonografii (prace doktorskie, habilitacyjne lub inne).

Prosimy o podanie tytułu pracy, autora, afiliacji oraz streszczenia.

Nagrody zostaną wręczone podczas inauguracji Zjazdu.

Informacje zgłoszeniowe
* tytuł imię nazwisko