Program

PROGRAM RAMOWY

 

Tematy Zjazdu 

 1. Ultrasonografia jamy brzusznej w gastrologii – współczesne zastosowanie diagnostyczne

 2. USG endoskopowe przewodu pokarmowego

 3. USG układu moczowego, prostaty z badaniami endoskopowymi

 4. USG w onkologii i monitorowaniu chorego onkologicznego

 5. USG klatki piersiowej i płuc

 6. Echokardiografia – najnowsze możliwości diagnostyczne

 7. USG w pediatrii – jama brzuszna, klatka piersiowa, węzły chłonne w aspekcie onkologicznym

 8. Echokardiografia i kardiologia prenatalna

 9. USG w pediatrii – układ mięśniowo-szkieletowy

 10. USG w diagnostyce ortopedycznej

 11. USG w ginekologii i położnictwie

 12. Diagnostyka USG naczyń obwodowych – miejsce we współczesnej diagnostyce

 13. USG, Doppler przezczaszkowy

 14. USG w laryngologii

 15. USG w okulistyce – współczesne zastosowanie

 16. USG skóry i tkanki podskórnej

 17. Diagnostyka USG sutka – współczesne możliwości

 18. Diagnostyka USG w stanach zagrożenia życia, w stanach nagłych

 19. Elastografia USG – miejsce we współczesnej diagnostyce

 20. Środki kontrastujące w diagnostyce USG

 21. Badania objętościowe 3D, 4D

 22. Ultrasonografia zabiegowa – współczesne możliwości

 23. USG w weterynarii

 24. Aparatura USG – postępy, perspektywy